Szkodliwosc pylow drzewnych

Pyły a drugie cząsteczki unoszące się w powietrzu mogą istnieć specjalnie kłopotliwe dla naszego zdrowia. Co prawda organizm mężczyzny jest oczywiście urządzony w granicy utrudniające wnikanie zbyt wielu zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim dostanie się ono do własnego pomieszczenia.

Niestety, te zabezpieczenia choć skuteczne, czasem pokazują się niewystarczające - specjalnie dla wyjątkowo drobnych cząsteczek pyłów, które z możliwością przechodzą przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc a tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź składając się natomiast w wyniku powodując powstawanie groźnych, często śmiertelnych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca to prawdziwe rozwiązanie do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie rodzi się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza powtarza się być typowe - choć nigdy nie świadczy to, że odpowiednie dla kogoś. Z zmianie tam, gdzie pracują organizacje i piece wyzwalające olbrzymie ilości zanieczyszczeń, są też ludzie odpowiedzialni za ich funkcję, i łatwo zmuszeni wdychać wyziewy tych instytucji. Na wesele wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone często do filtrowania w system mechaniczny zanieczyszczeń, które są wykonywane przez piece hutnicze, czy innego rodzaju maszyny gospodarcze. W sprawie zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach daleko byłoby zlikwidować przyczynę ich powstania. Jednak choć człowiek może wymyślać cuda w jakiejkolwiek dziedzinie, to niektóre procesy techniczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeśli da się je zmienić, toż nie tak zyskownie. W sukcesie przemysłu wydajność maszyny to substancja, a nie zawsze płaci się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na ekologiczna, lecz mniej wydajną. Dużo prostszym rozwiązaniem pozwalającym zastosować do fabryki czy huty działania proekologiczne jest zamontowanie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z części powstających w ciągu produkcji czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są dziś bardzo często i chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem, zwłaszcza w przedsiębiorstwach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, i w hutnictwie, które dodatkowo wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej części nie są dobre dla organizmu człowieka tam pracującego.