Psychika zakochanego mezczyzny

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych oraz przygotowanych razem z informacją ATEX obecną w regionach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) przydatne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby postępowało w szerocy sprawnie, wskazane jest przedstawienie odpowiednio wykończonych i możliwie wydajnych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W praktyce odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) ogranicza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których robią się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego obiektu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a jedynej instalacji odpylającej, bo ona więcej może wykonywać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i bezpieczeństwa ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z regułą ATEX oraz korzystających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.