Pospiech blaszki

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Kiedy na prostej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego materiału do poskramiania pożarów dopasowuje się inne środki gaśnicze. Największym jest tak woda. Lecz nie w dowolnym przypadku można się nią podawać. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z ostatniego, że ważna ją podawać tylko w miejscach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie reguluje to, że nie można spośród niej stosować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Oraz w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.