Dyrektywa unijna mifid

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają istnieć wykonane przez całe produkty, jakie są oddane do wykonania w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w poszczególnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może trafiać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

http://tlumaczysko.pl/erppolkas/wybrac-odpowiedni-system-erp-do-fakturowania/

Dyrektywa Atex została wpisana w życie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego efektu w działach, w jakich potrafi być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodności z racjami atex oraz za dostosowanie danego artykułu do ostatnich prawd. Atest atex jest reklamowany w wypadku produktów, które szukają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest wtedy dziedzinę, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unie takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą obecne żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w wypadku, jak duża część energii płynąca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru wchodzi do wybuchu, który ma ważne zagrożenie dla mieszkania i zdrowia ludzkiego.