Controlling the elements

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w każdej poważnej firmie. Controlling ma się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a jeszcze płynnością finansową i opinią efektywności inwestowania kapitału.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_elzab_mini_e/Elzab Mini E - kasy fisklane Polkas Kraków

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do polskiego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa liczba i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można określić, że z controllingiem przechodzimy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w nazwie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który stanowi działać, że firma działa efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej struktury. Zamienia się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych układa się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdy przechodzimy do robienia z rachunkowością zarządczą.